Test deg selv (og kanskje ledsageren din?)

Feil! Riktig svar er:

Stacks Image 36