Nordstrand Trafikkskole

Trygg opplæring - Trygg trafikant

Generelle krav

Klasse A1 - lett motorsykkel - 16 år
Klasse A2 - mellomtung motorsykkel - 18 år
Klasse A - Motorsykkel, direkte erverv - 24 år
Klasse A - motorsykkel, etappevis erverv - 20 år forutsatt minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2, ellers kreves det minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2 før fylte 24 år.

I tillegg må du:
- ha fullført Trafikalt Grunnkurs (obligatorisk for alle under 25 år)
- vere bosatt i Norge i minst 6 måneder
- sende søknad om førerkort
- fylle helsekravene og ha godkjent vandel av politiet første gong du søker om førerkort

Klasse A1, A2 og A - Opplæringsforløp

Kjøreopplæringen for klasse B har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen i det neste. En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på en trafikkskole.
Stacks Image 777

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

Informasjon om Trafikalt Grunnkurs finner du her.
Stacks Image 1205

Trinn 2 - Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk teoretisk opplæring:
Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring om motorsyklister og andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Obligatorisk veiledningstime
Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har tilstrekkelig kjørekompetanse til å fortsette på neste trinn.
Stacks Image 1239

Trinn 3 - Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Du skal blant annet lære om:
- motorsykkelens kjøreegenskaper
- kjøreteknikk
- sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
- å vurdere egen førerkompetanse.

Målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen utover obligatoriske timer. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (Klasse A2 og A)
På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:
- lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
- bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger
- bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Obligatorisk veiledningstime
Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.
Stacks Image 1273

Trinn 4 - Avsluttende Opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Sikkerhetskurs på veg
På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 8 timer (4t teori og 4t praksis).
Du skal blant annet:
- planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
- øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
- være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Sikkerhetskurs på veg, er den avsluttende delen av opplæringen og er rettet mot risikoforståelse ved motorsykkelkjøring.
Stacks Image 1307

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver.

Før du kan ta teoriprøven, må du levere søknad om førerkort. Dette kan du gjøre på nett via Din side eller ved å fylle ut et søknadsskjema og levere det til Statens Vegvesen. Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Ved oppmøte viser du gyldig legitimasjon og betaler teoriprøven. Oppgavene besvares på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Når du har bestått teoriprøven kan du ta oppkjøring etter at all obligatorisk opplæring er gjennomført. Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Alder
Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.
Stacks Image 1341

Oppkjøring

Oppkjøring for motorsykkel er en todelt prøve, først ferdighetsprøve og så trafikal prøve. Du er fører og har ansvaret for det du gjør under prøven. Du må både kjøre og løse oppgavene sensor gir deg, på egen hånd. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet for hver av delene (ferdighetsprøve og trafikal prøve). Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite med en gang om du bestod eller ikke. Du får også en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Motorsykkel til prøven
Du må selv skaffe motorsykkel til prøven. Motorsykkelen skal på forhånd være godkjent av Statens vegvesen, så de fleste leier godkjent motorsykkel av trafikkskolen.

Sikkerhetskontrollen
Før kjøringen blir du bedt om å gjøre en sikkerhetskontroll av for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak dersom noe er feil.

Ferdighetsprøve: Oppgaver på lukket område
Du skal vise at du kan manøvrere motorsykkelen på en trygg og sikker måte. Det gjøres ved fastsatte oppgaver i å kjøre sakte, holde balansen, bremse og styre motorsykkelen.

Trafikal prøve: Kjøre i trafikken
Du gjennomfører kontroll før kjøring. Ruten du kjører er fastsatt på forhånd.
Du kjører 35 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.

Oppgaver mens du kjører
Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste blir du bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot.
Sensor vurderer om du:
- har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyet unødig slitasje
- greier å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
- har en tydelig og sikker kjøremåte som gir god trafikkavvikling
- kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter
- har nådd målene godt nok til å trene videre på egenhånd

Regler for øvelseskjøring

For å øvelseskjøre i Klasse A, må du være fylt 22 år. Hvis du skal øvelseskjøre i Klasse A før fylte 22 år, må du ha førerkort for motorsykkel klasse A2.

Den som er med deg
kan sitte på motorsykkelen sammen med deg så sant motorsykkelen har stor nok nyttelast, eller følge etter på mellomtung eller tung motorsykkel

Kommunikasjon mellom deg og den som øvelseskjører med deg
På veg eller andre områder som ikke er avsperret, skal den som er med deg kunne instruere deg via tovegs kommunikasjonsutstyr

Vest med L
Både du og den som er med deg og øvelseskjører må ha refleksvest med bokstaven L på ryggen.

Teoritester

Det finnes mange teoritester på nettet. Disse kan gi deg en pekepinn på ditt teoretiske kunnskapsnivå. Linker til mange av dem finner du her.

Bekledning og utstyr

De fleste som tar MC-lappen hos oss har med eget utstyr til kjøretimene. Men, du kan også låne utstyr hos oss. Avtal med trafikklærern din på forhånd om hvilket utstyr som skal brukes.